รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุริยาแก้วดวงดีถาวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระพีรพัฒน์ยะไวย์อินทปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระธนัทแผ่นบุตรโชติปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระธนัชชาอรรคสังข์สิริปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร