รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๓ - วัดเขมาภิรตาราม
แขวงสวนใหญ่ เขตเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปริวัฏแต้วัฒนาสนฺตจิตฺโตวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระศักดิ์กำพลไชยพัฒปภสฺสโรวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระวงศ์ธวัชฐ์สุภานุสรคุณวํโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระพีรว้สสว่างวงศ์พีรวสฺโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระวสะภูวงศ์สมจิตฺโตวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระกรสิทธิ์สินสมบูรณ์สิทฺธิวโรวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
7สามเณรศิวกรแก้วบุญคำวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
8สามเณรอัศนีแซ่ลิ้มวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
9สามเณรสมรักษ์นาปานวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
10สามเณรปัญชญากันพุฒวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
11สามเณรเดชาธรมั่นใจวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระอนุรักษ์ช่างแกะอุปสนฺโตวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระสุทธิพงษ์แซ่ด่านจนฺทสีโลวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระทินกรลากระสงค์ฐานจาโรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
15สามเณรศุภเสกข์เนตรฉ่ำวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
16สามเณรรัชชานนท์วิลัยงามวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
17สามเณรศรายุทธปุรัมพระวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
18สามเณรจตุพงษ์ภูสมมาตรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
19สามเณรวรวุฒิมณีวงศ์วัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
20สามเณรชัยณรงค์หินกลางวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
21สามเณรอิฐติพลสีสิ่ววัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
22สามเณรภาคินเกดาวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร