รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
2พระประสิทธิ์บุญทันจิตสํวโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
3พระปติวัฒช่วงสันเทียะอิสฺสโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
4พระขรรชัยผลระย้าอาภสฺสโรวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
5พระมงคลจุฑาธิปัตย์กนฺตสีโลวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
6พระเฉลิมนาคโหมดฐิตคุโณวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
7พระกิตติศักดิ์ใจโพธิ์สุจิณฺโณวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
8พระวิทยาแก้วเกตุธมฺมโชโตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
9สามเณรณัฐวุฒิทาลาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
10สามเณรชินวัตรวงค์สินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
11สามเณรกรรณปรีชาวุฒิวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
12สามเณรขรรค์ชัยต้นสายวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
13สามเณรธีรภัทรเริงรื่นวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
14สามเณรกฤษณะตนเหียมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
15สามเณรศุภกิจยะภักดีวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16สามเณรธีระพลสุทธิศักดิ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
17สามเณรสิรวิชญ์สิริมาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18สามเณรประสิทธิชัยนามวิชัยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรศักรินทร์ผายเงินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20สามเณรจตุพรฉิมไหลวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21สามเณรธนาวินโคตรธรรมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
22สามเณรวรรณชัยขำขจรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
23สามเณรธนวันต์ทาระฐินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24สามเณรธนากรพรหมรักษาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
25สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม