รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวรรณชัยขำขจรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
2พระมงคลจุฑาธิปัตย์กนฺตสีโลวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
3สามเณรจตุพรฉิมไหลวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
4พระปติวัฒช่วงสันเทียะอิสฺสโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
5สามเณรกฤษณะตนเหียมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
6สามเณรขรรค์ชัยต้นสายวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
7สามเณรธนวันต์ทาระฐินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
8สามเณรณัฐวุฒิทาลาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
9พระเฉลิมนาคโหมดฐิตคุโณวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
10สามเณรประสิทธิชัยนามวิชัยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
11พระประสิทธิ์บุญทันจิตสํวโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
12สามเณรกรรณปรีชาวุฒิวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
13พระขรรชัยผลระย้าอาภสฺสโรวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
14สามเณรศักรินทร์ผายเงินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
15สามเณรธนากรพรหมรักษาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
17สามเณรศุภกิจยะภักดีวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18สามเณรชินวัตรวงค์สินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรสิรวิชญ์สิริมาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20สามเณรธีระพลสุทธิศักดิ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
22สามเณรธีรภัทรเริงรื่นวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
23พระวิทยาแก้วเกตุธมฺมโชโตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24สามเณรธนาวินโคตรธรรมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
25พระกิตติศักดิ์ใจโพธิ์สุจิณฺโณวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม