รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
2พระกิตติศักดิ์ใจโพธิ์สุจิณฺโณวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
3พระเฉลิมนาคโหมดฐิตคุโณวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
4พระขรรชัยผลระย้าอาภสฺสโรวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
5พระวิทยาแก้วเกตุธมฺมโชโตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
6พระมงคลจุฑาธิปัตย์กนฺตสีโลวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
7พระประสิทธิ์บุญทันจิตสํวโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
8พระปติวัฒช่วงสันเทียะอิสฺสโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
9สามเณรธีระพลสุทธิศักดิ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
10สามเณรสิรวิชญ์สิริมาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
11สามเณรศุภกิจยะภักดีวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
12สามเณรศักรินทร์ผายเงินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
13สามเณรวรรณชัยขำขจรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
14สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
15สามเณรประสิทธิชัยนามวิชัยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16สามเณรกรรณปรีชาวุฒิวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
17สามเณรธีรภัทรเริงรื่นวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18สามเณรธนาวินโคตรธรรมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรธนากรพรหมรักษาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20สามเณรธนวันต์ทาระฐินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21สามเณรณัฐวุฒิทาลาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
22สามเณรชินวัตรวงค์สินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
23สามเณรจตุพรฉิมไหลวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24สามเณรขรรค์ชัยต้นสายวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
25สามเณรกฤษณะตนเหียมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม