รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีระพลสุทธิศักดิ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
2พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
3พระเฉลิมนาคโหมดฐิตคุโณวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
4สามเณรสิรวิชญ์สิริมาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
5สามเณรศุภกิจยะภักดีวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
6สามเณรศักรินทร์ผายเงินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
7พระวิทยาแก้วเกตุธมฺมโชโตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
8สามเณรวรรณชัยขำขจรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
9พระมงคลจุฑาธิปัตย์กนฺตสีโลวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
10สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
11พระประสิทธิ์บุญทันจิตสํวโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
12สามเณรประสิทธิชัยนามวิชัยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
13พระปติวัฒช่วงสันเทียะอิสฺสโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
14สามเณรกรรณปรีชาวุฒิวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
15สามเณรธีรภัทรเริงรื่นวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16สามเณรธนาวินโคตรธรรมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
17สามเณรธนากรพรหมรักษาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18สามเณรธนวันต์ทาระฐินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรณัฐวุฒิทาลาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20สามเณรชินวัตรวงค์สินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21สามเณรจตุพรฉิมไหลวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
22พระขรรชัยผลระย้าอาภสฺสโรวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
23สามเณรขรรค์ชัยต้นสายวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24พระกิตติศักดิ์ใจโพธิ์สุจิณฺโณวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
25สามเณรกฤษณะตนเหียมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม