รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหัฏฐะอภิชิตเรืองเดชปภสฺสโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระวิสิทธิ์ทัศนปัญญาทีปธมฺโมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระพิพัฒน์สงวนไว้อคฺคจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระไพสิฐพิริยะพงศ์ปริสุทฺโธวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5สามเณรอภิพลจันทร์งามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรกรินทร์ทิวกระโทกวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
8สามเณรศิวกรหาบุญพาดวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม