รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐนันท์รักษ์ทิพย์วัดสามพระยาวัดสามพระยา
2พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
3สามเณรนิรวิทธิ์บุญเรืองศรีวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
4สามเณรเกียรติพัฒน์เตชะสาวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
5พระฉัตรชัยกล่ำสามเรือนฐิตโชติวัดทองวัดภคินีนาถ
6พระกฤษดาถนอมพงษ์วุฒิธารีวัดทองวัดภคินีนาถ
7สามเณรรัฐภูมิอำนวยวัดทองวัดภคินีนาถ