รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระตันอุดมศักดาฐานงฺกโรวัดสามพระยาวัดสามพระยา
2สามเณรทินภัทรนิพูลธรรมวัดสามพระยาวัดสามพระยา
3สามเณรอองมลร่มสวรรค์วัดสามพระยาวัดสามพระยา
4สามเณรทิษณุทองนวคุณวัดสามพระยาวัดสามพระยา
5สามเณรอธิปสังขโสภาวัดสามพระยาวัดสามพระยา
6พระศิวาพัชร์ศรีสิตางศ์ถาวรจิตฺโตวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
7สามเณรณัฐพงษ์ประชุมชนวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
8พระอนุราชยุทธดนัยกุลจตฺตมโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
9สามเณรนิรวิทธิ์บุญเรืองศรีวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
10สามเณรเกียรติพัฒน์เตชะสาวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
11สามเณรวรินทรแก้วดีวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
12สามเณรภาคินนาลาดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
13พระฉัตรชัยกล่ำสามเรือนฐิตโชติวัดทองวัดภคินีนาถ
14พระวีระวัฒน์มิ่งแก้วปุงฺคโววัดทองวัดภคินีนาถ
15สามเณรรัตน์ธวุธขุนพิลึกวัดทองวัดภคินีนาถ
16สามเณรรัฐภูมิอำนวยวัดทองวัดภคินีนาถ
17สามเณรอภิวิชญ์แก้วงามวัดทองวัดภคินีนาถ
18สามเณรกันตพัฒน์แสงอรุณวัดทองวัดภคินีนาถ
19สามเณรธนสิทธิ์ไมตรีจิตไพศาลวัดทองวัดภคินีนาถ
20พระโอภาสปฐมวารีกุลผาสุกธมฺโมวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
21พระวิลพลทิพเทพาวีรพโลวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
22พระชลธีโพธิ์สุ.อคฺควีโรวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
23พระธนกฤตฮัตไขฐิตวีโรวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
24พระเดชาพัชรโครตอาษาจนฺทสาโรวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
25พระธนวันต์ทับพลีจนฺทโชโตวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ