รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิรภพลิ้มสำอางค์ปภากโรวัดสุนทรธรรมทานวัดพระพิเรนทร์
2สามเณรวุฒิชัยไชยทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
3สามเณรกฤษกรณ์วิมล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรอภิชาติหวังครบ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรตรีทเศศดำขำ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรภาคินชาญเลิศ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรณพคุณเมฆโสภณ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรวชรพูลสุวรรณ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรนวรัตน์ชูทาโสด-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรชนกันต์ถึงหมื่น-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรสุธินันท์จันทรัตน์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรธนกรชูศรี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรฑีรายุจันทรโสตถิ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรต้นกล้าไชยวาปี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรแทนคุณกองชนะ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรสมัชญ์ปาสานนท์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรสิทธินนท์ขันขวา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรโสภนัฐเจริญหงษ์ษา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรเอกราชภูจำปี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรชินกรสมเพ็ชร-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรพรีพัฒน์โพธิ์ทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรนาวินยารังษี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรธนัทนันทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรณัฐพลติดหงิม-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรสิทธานนท์วงกรณ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรบุญยกรนาคอุ่น-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรณัฐวัฒน์ปาสานนท์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรชินกฤตบุญยงค์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรสุเมธกาญจนประทุม-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรสมภพเพิ่มธัญญะกิจ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรสาธิตจันระแสง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรภิรนัยสีมุขดา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรมงคลชัยคำมุงคุณ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรศราวุฒิดวงแก้ว-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรสุรธัสสายยศ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรณพัฒน์ศักย์แข็งแรง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรทวีศักดิ์สุริยะ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรเกียรติภูมิตุ้ยโต-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรธนภัทรชีวินชูติมากุล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรจิรพันธ์ไสยศาสตร์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรชายคิดจะวะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรณัฐวุฒิทองทิพย์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรธันวา" - "วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรนนทกรกลิ่นธูปวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรบรรยินสมบูรณ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรปรภัทรคำพันธ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรณพงศธรฐิติศรัณย์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรภูมิภัทรถาหล้าวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรรัชพลรัตนภูพงศ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์