รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิติวัฒน์หมื่นฤทธิ์สุชาโตวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
2สามเณรสมชายไกยรัตน์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
3สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรวรากรไชยนามน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรญาณวรวุตม์เพียงพยัคฆ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรณิชกุลจันพอน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรตรีวิทย์ขุนชาญ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรศักดินนท์คชอำพล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรนพพลชูวงษ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรวิชิตชัยคำยศ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรพิภัตรนิลสุวรรณ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรรัฐศาสตร์สุระ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรสุเมธภูอาพิศ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรณัฐภัทรผิวขาว-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรเดชพนต์เรืองขจร-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรปัญจพลจันทวุฒิ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรธนกรพรมมา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรเขมศักดิ์พุทธสาระวงค์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรคุปติไพศาลธนกฤต-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรณรงค์ฤทธิ์เนียนแนบ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรอัสสชิอรไทวรรณ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรอภิสมย์หนูคง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรกิจจาเหต้าน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรธีรภัทรมะลินิน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรวีรกรสุวรรณวัฒน์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรชนุดมสำเนียงเสนาะ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรอัสนัยสกุลณี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรวุฒิชัยมีทุน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรเปรมมนัสบุญเย็น-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรนพเก้าอาจคงหาญ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรวุฒิชัยไชยทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรกฤษกรณ์วิมล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรอภิชาติหวังครบ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรธนวัฒน์ภักดีโชติวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรธันวาพยัคฆาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรธีระภัทร์เทียกมาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรนันทกรหัสดินทร ณ อนุธยาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรเพชรจุฑาเรียมสันเทียะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรวิศัลยพงษ์ปุยทองวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรสุขตาแก้ววัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรเศกสิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์