รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชยภัคดำทินวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2สามเณรรัชชกวีเหล่ากาวีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3พระนภดลรู้สรรพกิจกตปุญฺโญวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
4พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
6สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
7พระสินทวีแสงภูพาดโสตฺถิกเทโววัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
8พระธณบรมสิทธิเดชกิตฺติเทโววัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
9พระอำนวยพลเฉลิมกายอุทโยวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
10พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
11พระประคองทัศศรีฐิตมโนวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
12สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
14พระธีระยุทธ์ธัญญากรณ์ธีรปญฺโญวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร