รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวัชระพงษ์กรรมกรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2สามเณรณัฐพงษ์สีดาวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3พระทองไมแสนศรีอาภากโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
4พระฤทธิ์สวรรค์จิตตคำปญฺญาวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
5พระศิรวิทย์หอมสมบัติปญฺญาวโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
6พระภาณุวิชญ์พรหมอารักษ์มหาญาโณวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
7พระสมพงษ์เลากลางนาถปุญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
8พระอภิวัฒน์นันทพรมนาควํโสวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
9พระวัชรพงศ์นามชมธุวธมฺโมวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง