รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๘๐๔๒ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุธาวัฒน์เดชไชยจิรวฑฺฒโนวัดจันทร์นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
2สามเณรเวชพิสิฐ์สิงห์พละวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
3สามเณรสุมงคลชัยกุณีวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
4สามเณรพิพัฒน์นามเวชวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
5สามเณรภูวณัฐอัฐนาควัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
6สามเณรปารเมศธรรมจันทร์วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
7สามเณรอธิปบุญศรีวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
8สามเณรเอกพงษ์ทัดแก้ววัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
9สามเณรเอราวัณศรีบุญเรืองวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10สามเณรพิเชษฐ์ชะฎาทองวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
11สามเณรอธิวัชร์นิรวมรัมย์วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
12สามเณรสายชลบุญสมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
13สามเณรธีรภัทร์พูลพานิชวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
14สามเณรอณุชาเบอร์ไธสงวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
15สามเณรกิตติคุณสีม่วงวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
16สามเณรกิตติภัคสาลีวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม