รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๘๐๔๒ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชคชัยสีอ้นรวิวณฺโณวัดจันทร์นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
2พระแม๊กช่วยบุญชูขนฺติโกวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงวัดเรืองยศสุทธาราม
3พระกรธนกฤตคงสวัสดิ์สุมฺโนวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงวัดเรืองยศสุทธาราม
4พระซาย์บอลซอยบัลซาบาวัดบางโคล่นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
5พระพงศธรไวยครุธกิตฺติภทฺโทวัดลาดบัวขาววัดเรืองยศสุทธาราม
6พระอรรถพลกลั่นเมฆญาณพโลวัดลาดบัวขาววัดเรืองยศสุทธาราม
7พระกฤษดาเสนฤทธิ์สุมโนวัดคลองใหม่วัดเรืองยศสุทธาราม
8พระนิษณุกองขุนไกรอติภทฺโทวัดคลองใหม่วัดเรืองยศสุทธาราม
9พระเอฟโรจนประดิษฐกิตฺติปญฺโญวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10พระณัฎฐพลพรมมั่นจารุธมฺโมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
11สามเณรบวรรัตน์สีฉิมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
12สามเณรวทัญญูไชยพรหมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
13สามเณรวรเชษฐ์วารีรัตน์บรรตวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
14สามเณรอัครพลเพิ่มโภควัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
15สามเณรอัครชาเพิ่มโภควัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
16สามเณรชัยมงคลสุวรรณสิงห์วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
17สามเณรทัตธนแสงสีวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
18สามเณรธนวัตเฮงศิริวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
19สามเณรอนันตชัยทวีทรัพย์วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
20สามเณรปภาวินสีทองวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
21สามเณรชนะพลแสงวงเดือนวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
22สามเณรณัฐชนนนาสาวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
23สามเณรกวีวัธน์ผาสุกวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
24สามเณรสมพงศ์กองประจนวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
25สามเณรสมาวรรธน์ยิ่งยงวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
26สามเณรภาคินรุ่งเรืองวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม