รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเดือน-จินตมยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระใสเฮือง-สุริยะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระจตุพลชาติชนะจตุพโลวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระณัฐนนท์พลเสนาภูริวฑฺฒโนวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระอธิปฉัตรเพิ่มพูลโชคคณาพฺรหฺมโชโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรบารมีบุราณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรพนทกรปรีชาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรปริพนธ์สอนศิลาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรชัยวัฒน์ขจรทวีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10สามเณรวรวิชโสภาตระกูลคีรีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรธนภูมิมานะปฏิบัติวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรวีระธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรชินาธิปว่องวจีพันธ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรโกวิทย์วิลาสพนาเจริญวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15พระจรูญเปรมบุรีจารุธมฺโมวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
16พระปัญญานาดีติกฺขปญฺโญวัดบางนาในวัดบางนาใน
17พระธราดลพรหมจันทร์ฉนฺทธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18สามเณรเฉลิมชัยนึกชัยภูมิวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
19สามเณรธนกรสุขสมานวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
20สามเณรพงศกรจำปาทองวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
21สามเณรแทนคุณเกาะแก้ววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
22สามเณรดลวีบุรัมย์สูงเนินวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรพชรอนุพันธ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
24สามเณรธนากรหารินไสลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
25สามเณรธนพัฒน์สุขสิทธิ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
26สามเณรธนัทงามระรื่นวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
27สามเณรธนาธรสำนักอารีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม