รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชิตหงษ์สองวราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2พระชรินทร์น้อยหิรัญชิตมาโนวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3พระนุพลคันใจนาคุตฺตโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4พระวงศกรประชาศิลป์ปสนฺโนวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5พระพัฒนชัยศรีสุวรรณชนาสโพวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
6พระศิริวัฒน์ทองคำหยูวรปัญโญวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
7พระจิตรภาณุอิสสระวาณิชย์อาภาธโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
8พระเจตรินอิสสระวาณิชย์อุปกาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
9พระธวัชชัยไพรสนอธิปุญฺโญวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
10พระไพโรจน์พยุงวงษ์ชินวโรวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
11พระอรรถณพบุญทรัพย์เขมจาโรวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
12พระทิพากรอรรจนะมรรคฐานวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
13พระชยธรสาหรับชยธมฺโมวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
14พระภานุวัฒน์เอมแบนมหาปุญโญวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
15พระภคพลทองเพิ่มภคฺคพโลวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
16พระศิระช่วยคงปิยธมฺโมวัดแสนสุขวัดแสนสุข
17พระวีระพลบูชาเตชพโลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
18พระนพนิธิคันทะสอนสทฺธาธิโกวัดแสนสุขวัดแสนสุข
19สามเณรภูตะวันชิดอุทัยวัดแสนสุขวัดแสนสุข
20สามเณรรัฐภูมิพาสันเทียะวัดแสนสุขวัดแสนสุข
21สามเณรคณดลดิลกากุลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
22สามเณรภูมิภัทรจันทร์เขียววัดแสนสุขวัดแสนสุข