รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐวัฒน์กองนักวงษ์วัดอนงคารามวัดอนงคาราม
2สามเณรต้นกล้าใสสะอาดวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
3สามเณรณรงค์ธรจินดวงวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
4สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
5สามเณรพงศกรฉวีลักษณ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
6สามเณรบุญยศักดิ์ศรีจันทร์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
7สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
8สามเณรกษิดิศยอดแก้ววัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
9พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
10พระสมวยทองเชื้ออธิจิตฺโตวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
11พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
12พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
13พระกรวิชญ์เพ็ชรสวัสดิ์อภิปุญฺโญวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
14พระวันชัยมัคผลพลญาโณวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร