รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๒๐๐๓ - โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนัญชัยบุญวิสัยโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิรุณรัตน์แสงแก้วสันติสุขโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณเหมือนเอี่ยมโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรสิริวิชัยกุลโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณสิริทะรารัมย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกีรัตยากล่ำถาวรโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปฤณภัชวิเศษศักดิ์ดีโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงคนธวาน้อยสังข์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธินันท์นาดาโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรีรัตน์เรืองขำโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรภัทรสิทธิศักดิ์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาฤทธิ์กระจายโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธีรารัศม์ชูตระกูลโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอยดาล้อไพฑูรย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพนิดาธาราฉัตรโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิภารินทร์สุวรรณโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนัญชิตพัดประดิษฐ์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยังกูรรัตนคุณสาสน์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีทรัพย์บาลรุ่งเรืองโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรภพติลเชษฐ์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาราศรีเมืองโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์นภาอุ่นคำโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติวัฒน์น้อยมั่นโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงซีซ่าแซ่หลีโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชราพาพรหมดีโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิตราอรุณลึกโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตุลาธรแซ่ตั่นโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินปัญญาประโชติโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามณีผาสุกโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธินีสงวนศักดิ์โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนพรฟุ้งสกุลโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวพรรณแดนนานาถโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิณทองอนยะแก้วโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาวดีสนโตโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรมาพุฒโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิไลวรรณบุ่งอุทุมโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวรัศมิ์ธิติวรชัยโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาลุงอ่องโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพิภัสจักรชุมโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี