รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๗๐๔๑ - โรงเรียนบ้านทะเลบก
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญเมืองศรีแก้วอินทร์โรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจี ฮยอนยุนโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนุสราแป้นทองโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี