รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 51 ถึง 68 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระวรเชษฐ์จ๋องบุญอภิวโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
52พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
53พระกฤษณะเดินจรวรวฑฺฒโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
54พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
55พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
56พระภานุวัฒน์นุ่มเกลี้ยงอสิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
57พระอภิชัยภู่จีนอภิชาโนวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
58พระอลงกรณ์ขอนทองอนาลโยวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
59พระเทียนชัยอินทพงษ์ชาคโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
60พระนเรศอินทพงษ์สุเมโธวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
61พระกฤษวัชปานเกิดชินวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
62พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
63พระปริญญาพะโยมธีรธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
64พระพิชัยยุทธเกื้อกูลบูรณานนท์กตปุญฺโญวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
65พระวิธวินท์เกื้อกูลบูรณานนท์เตชธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
66พระคมวิทย์มณีนกเตชธโรวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
67พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
68พระเสถียรไขทาดีปิยธมฺโมวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร