รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๐ - วัดวิเวกวนาราม
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรส่วยวีไหล่-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรพีเอ๊ะ-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรชัชวาลกาวีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรปิยะพงษ์กูติวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรคณิตก่าหลิ่งวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรชวยคือขุนชนะกลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรปิยวัฒน์คัมภีรปัญญากุลวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธราเทพคำกล้าวัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรณัฐพลคำจันทร์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรยี่คำนันวัดร้องเม็งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรศราวุฒิคำหล้าวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสมศักด์คุ้มแสนแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรเปรมศักดิ์จตุรนทีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวีระเดชจ๊ะต๋อวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระประพันธ์ดวงคำสิริปุญฺโญวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรธีรัตน์ดวงดีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรบุญฤทธิ์ตาคำวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรพงศธรตุ่นแก้ววัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระไจย์ทองทิพย์ภิรจิตฺโตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอนุพงษ์นทีเชาว์วัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรโยธินนายตุงวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอาณาจักรบุจอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระสมศักดิ์ปราณภิรมย์ฐิตปุญฺโญวัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระพระสมศักดิ์ปั๋นป้อมรตฺติโกวัดทุ่งข้าวตอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรธนวิทย์ปากหวานวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรพัสกรปู่ตูวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกนกพลปู่เสาร์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอานันท์พนมพนอไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรเชษฐาพนารัตน์สิงขรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรณัฐพนธ์พระก่ำวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรวาทศิลป์พาราพนมสุขวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุวัฒน์มยุเรศสุวรรณวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรณัฐพลมรุพงศ์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรปริญญามอญศรีวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชัยวัฒน์มะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรกิติคุณร่มพนาธรรมวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรรัฐภูมิลดาวัลย์โยธินวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอุทัยลลิตวนาไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรจอเกล่อดีละอองฟ้าขจรกุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรพนัสลุงอองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรสุรพงษ์ลุมวงษ์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรสุคนธ์วนากนกจำรูญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรปิยพงษ์วิภาพนาวัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรษรแก้ววิเวกไพรพนาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรวิธานศรีอร่ามดาวเรืองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธีรภัทรสถิตย์วัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธนัชสวนมะพร้าววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรกิตติทัศน์สาธิตบุญวัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรภัทรดนัยสิขันทกบุตรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรทรงพลสุมามาลย์กุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่