รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๐ - วัดวิเวกวนาราม
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวีระเดชจ๊ะต๋อวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสุรพงษ์ลุมวงษ์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสุชีพเอมสรรค์สุชีโววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรสุคนธ์วนากนกจำรูญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสมศักด์คุ้มแสนแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสมศักดิ์ปราณภิรมย์ฐิตปุญฺโญวัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสมจิตเปรมปรีสมปองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรษรแก้ววิเวกไพรพนาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรศราวุฒิคำหล้าวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสุรยุทธไกรทองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวิธานศรีอร่ามดาวเรืองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรวาทศิลป์พาราพนมสุขวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวันชัยแม่ต้านพัฒนาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรรัฐภูมิลดาวัลย์โยธินวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรยี่คำนันวัดร้องเม็งคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรภาณุพงค์โรจนคีรีสันติวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรภัทรดนัยสิขันทกบุตรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรพีเอ๊ะ-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรอานันท์พนมพนอไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรไชยวัฒน์แซ่เท้าวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระไจย์ทองทิพย์ภิรจิตฺโตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรโยธินนายตุงวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรแสงหมั่นเฮืองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเพชรอ่วยยื่อวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรเปรมศักดิ์จตุรนทีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรเชษฐาพนารัตน์สิงขรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอุทัยลลิตวนาไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพิทักษ์แสงบัวแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรอาณาจักรบุจอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอัครชัยไพรจรัสเดชวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอริยะแสงยอดวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอนุสรณ์หมื่นตุ้มวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอนุพงษ์นทีเชาว์วัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรส่วยวีไหล่-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรสุวัฒน์มยุเรศสุวรรณวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสุริยะแสงยอดวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรชัยวัฒน์มะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรธนัชสวนมะพร้าววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรธนวิทย์ปากหวานวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรธชกานต์ไชโยวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรทรงพลแวงวรรณวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรทรงพลสุมามาลย์กุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรณัฐพลมรุพงศ์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรณัฐพลคำจันทร์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรณัฐพนธ์พระก่ำวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธราเทพคำกล้าวัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรชัชวาลกาวีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรชวยคือขุนชนะกลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรจอเกล่อดีละอองฟ้าขจรกุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรคัมภีร์เมืองจันทร์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่