รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๓ - วัดหนองตอง
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระSuzarta-Sujatoวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระสุเทพจินะมูลรตนสาโรวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระนิมลลุงออพุทธสีโลวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระณัฐพลเทพมาลาปญฺญาวุฒโฑวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระวรวัชรินทร์อินวินสิริภทฺโทวัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระวรวุฒิถาริพลฐานวุฑฺโฒวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรุฒม์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรสินสมุทรเปะพอวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสรศักดิ์สุจาวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสมหวังจายแสงวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสมชายอาภาสิริกุลวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรศุภโชคไทยใหญ่วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรศุภณัฐเขื่อนแก้ววัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรศิลาพันธ์ลุงตาวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวีรภาพพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรพุฒิพงศ์ไพรบุญเจริญวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรยุทธชัยเจริญกิจนิรันดร์วัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรมนัสเอกมณีจันทร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรภานุพรวงค์เมืองวัดถาวรธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรภัทราวุธดูลอยวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพิสุทธิ์ส่วยคำวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอมรลุงจิ่งตาวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรโภรินทร์หมู่หลิ่งต๊ะวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรโพวินรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรโชคชัยแก้วมาวัดศรีนวรัฐคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรเตชากรใจเวียงวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรเกรียงไกรจันทร์ตาแก้ววัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอาทิตย์แสงศรีวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรอาณกรบุญใหม่วัดเด่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอัมรินทร์ต่างใจเย็นวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสุพัตรหัทศุภรงค์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอภิชาติยาสิทธิ์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอนุรักษ์ลุงซู่วัดฉิมพลีวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรหล้าอ่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรหล้า-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรหลู่ฉ่าลุงโปวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรหม่องส่าลุงต๊ะวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรหม่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรหน่อลืน-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรจิบอพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรทนงศักดิ์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรดนุชาตากันทะวัดสอาดกุญชรคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชุติศรณ์เป็งเขียววัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรชายเมืองลุงทุนวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชานนสุขพนาพรวัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชยุตพงศ์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรชยากรโปธิวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรจิรายุทธจรูญโกมลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรทรงพลปัญญาวัดจันทราวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรจำลองพรรณทองวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่