รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๓ - วัดหนองตอง
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรภัทรรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรจิบอพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรทนงศักดิ์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธงชัยรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรธนวันต์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรธเนศดอนสกุลไพรขจีวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธวนากรพวงมาลัยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรปรีชามูเซอร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรพีระพัฒน์ไชยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรโพวินรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรมนัสเอกมณีจันทร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรวีรภาพพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสินสมุทรเปะพอวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอภิชาติยาสิทธิ์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรจิรายุทธจรูญโกมลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรธีรเดชศักดาพจนาวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรกิตติศักดิ์จรูญโกมลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรทรงพลรหัทศุภรงค์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสุพัตรหัทศุภรงค์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระSuzarta-Sujatoวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจายหลู่-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรทูนลุงซอวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรทูนอ่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระนิมลลุงออพุทธสีโลวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรศุภโชคไทยใหญ่วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสมชายอาภาสิริกุลวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรหน่อลืน-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรหม่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรหม่องส่าลุงต๊ะวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรหล้า-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรหล้าอ่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอาทิตย์แสงศรีวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรคำ-วัดเจติยานุสรณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรบุญติ๊บ-วัดเจติยานุสรณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรคึกาเลิศพนาวรรณวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรชยากรโปธิวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรชุติศรณ์เป็งเขียววัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรธวัชชัยเอกรัฐวงศาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรนนทวงศ์สำนักอารีวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรพีรภาสเอกรัฐวงศาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรพุฒิพงศ์ไพรบุญเจริญวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรภัทราวุธดูลอยวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรโชคชัยแก้วมาวัดศรีนวรัฐคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรนิธินันท์เจนสาริกิจวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรเกรียงไกรจันทร์ตาแก้ววัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชายเมืองลุงทุนวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรเตชากรใจเวียงวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรหลู่ฉ่าลุงโปวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรอมรลุงจิ่งตาวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระณัฐพลเทพมาลาปญฺญาวุฒโฑวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่