รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๔ - วัดแสนทอง
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระผัดก๋ายอดปภสฺสโรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรทังชัยสิขเรศเพชร-วัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสมศักดิ์มือลา-วัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรฉัตรชัยสาธิตบุญ-วัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรชินกฤตริแฮวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสุวัชชัยชาตรียินดีวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธันยาชิดวนาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอนัตตาลิซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวีรศักดิ์ประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐพลประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระมานะมาโนจนฺทสาโรวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระคำศรีวิชัยวงค์มหาปุญฺโญวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวีรภัณฑ์ตาละวัดป่าคาคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรกิตติศักดิ์จอมวิลาสวัดสะฐานคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระสุวัฒน์เสาวภาคย์ตระกูลอภินนฺโทวัดจอมหมอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรธีรธวัชมาโนวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่