รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๖ - วัดบ้านโฮ่งหลวง
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไชยวัฒน์กันทาวัดบ้านโฮ่งหลวงคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรยุทธนาบุญทาโสดวัดบ้านโฮ่งหลวงคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรศุภกิตติ์อินถานันท์วัดบ้านโฮ่งหลวงคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรปิยพัทธ์หยวกทองวัดห้วยน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรจักรพันธ์ปัญทองวัดดงฤาษีคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรธนเดชแซ่อุ้ยวัดสันเจดีย์คณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรธนดลแซ่อุ้ยวัดสันเจดีย์คณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรศุภวิชญ์มูลรังษีวัดสันเจดีย์คณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรรณภูมิเถาสุวรรณ์วัดสันเจดีย์คณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรอัครวินท์อุตสาปันวัดวังหลวงคณะจังหวัดลำพูน
11พระลิขิตพงษ์ตุ้ยวุตฺตธมฺโมวัดป่าพลูคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรสิรวิชญ์นกเงินวัดห้วยหละคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรวีระพลก้างคำมาวัดห้วยหละคณะจังหวัดลำพูน
14พระจักรกฤษกันทะวงค์สุจิณฺโณวัดทุ่งม่านคณะจังหวัดลำพูน
15พระทวนกฐินทองสิริภทฺโทวัดทุ่งม่านคณะจังหวัดลำพูน
16พระพรมพิริยะวงศ์จอมยติกโรวัดทุ่งม่านคณะจังหวัดลำพูน
17พระวันชัยชัยสวัสดิ์ชินวงฺโสวัดทุ่งม่านคณะจังหวัดลำพูน
18พระเลียนแก้วมณีจารุธมฺโมวัดทุ่งม่านคณะจังหวัดลำพูน
19พระเสน่ห์พูลสวัสดิ์สิทฺธิธมฺโมวัดแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน