รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๘ - วัดทาสบเส้า
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรัพย์วราแก้วกาศธีรปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
2พระกิตตศิลป์จินะกาศอธิปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
3พระสิริชัยสายทองชยาลงฺกาโรวัดทาสบเมยคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรธีรเมธวังงิ้ววัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรธีรนัยอินถาปันวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรจักรกฤษธรรมกาศวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
7พระชัชวาลขนาตขจีโชติปญฺโญวัดทาขุมเงินคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรวีรพงษ์ขนาดขจีวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรอานนท์แก้วท้วมวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรภัทรดนัยจันทร์กาศวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
11พระวัฒนาใจติ๊บอนาลโยวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
12พระวินัยขนาดจิตรกรฐิตจิตฺโตวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรสิทธิศักดิ์สีเสอวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
14พระมานพสายอุ่นอินทปญฺโญวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรอ่อง-วัดผาตั้งคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรศรัญพงศ์ประพฤติวิโรจน์วัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรวุฒิชัยพงสปินวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรโชคชัยอินต๊ะปวนวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
19พระวิวัฒน์คำนึกฐานวโรวัดทาร้องเรือคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรอภินพแสนเวียงวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
21พระมานิตย์กาวิละอินทวํโสวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรสายชลฟูเฟี่ยงวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรจายมลลุงกิวิวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน