รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๘ - วัดทาสบเส้า
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรกฤษธรรมกาศวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรโชคชัยอินต๊ะปวนวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรอ่อง-วัดผาตั้งคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรอานนท์แก้วท้วมวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรอภินพแสนเวียงวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรสิทธิศักดิ์สีเสอวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรสายชลฟูเฟี่ยงวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรศรัญพงศ์ประพฤติวิโรจน์วัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรวุฒิชัยพงสปินวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรวีรพงษ์ขนาดขจีวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรภัทรดนัยจันทร์กาศวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรธีรเมธวังงิ้ววัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรธีรนัยอินถาปันวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรจายมลลุงกิวิวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
15พระสิริชัยสายทองชยาลงฺกาโรวัดทาสบเมยคณะจังหวัดลำพูน
16พระวิวัฒน์คำนึกฐานวโรวัดทาร้องเรือคณะจังหวัดลำพูน
17พระวินัยขนาดจิตรกรฐิตจิตฺโตวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
18พระทรัพย์วราแก้วกาศธีรปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
19พระกิตตศิลป์จินะกาศอธิปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
20พระวัฒนาใจติ๊บอนาลโยวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
21พระมานพสายอุ่นอินทปญฺโญวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
22พระมานิตย์กาวิละอินทวํโสวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
23พระชัชวาลขนาตขจีโชติปญฺโญวัดทาขุมเงินคณะจังหวัดลำพูน