รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๘ - วัดทาสบเส้า
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตตศิลป์จินะกาศอธิปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรจักรกฤษธรรมกาศวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรจายมลลุงกิวิวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
4พระชัชวาลขนาตขจีโชติปญฺโญวัดทาขุมเงินคณะจังหวัดลำพูน
5พระทรัพย์วราแก้วกาศธีรปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรธีรนัยอินถาปันวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรธีรเมธวังงิ้ววัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรภัทรดนัยจันทร์กาศวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
9พระมานพสายอุ่นอินทปญฺโญวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
10พระมานิตย์กาวิละอินทวํโสวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
11พระวัฒนาใจติ๊บอนาลโยวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
12พระวินัยขนาดจิตรกรฐิตจิตฺโตวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
13พระวิวัฒน์คำนึกฐานวโรวัดทาร้องเรือคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรวีรพงษ์ขนาดขจีวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรวุฒิชัยพงสปินวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรศรัญพงศ์ประพฤติวิโรจน์วัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรสายชลฟูเฟี่ยงวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรสิทธิศักดิ์สีเสอวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
19พระสิริชัยสายทองชยาลงฺกาโรวัดทาสบเมยคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรอภินพแสนเวียงวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรอานนท์แก้วท้วมวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรอ่อง-วัดผาตั้งคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรโชคชัยอินต๊ะปวนวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน