รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๘ - วัดทาสบเส้า
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวินัยขนาดจิตรกรฐิตจิตฺโตวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรโชคชัยอินต๊ะปวนวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรอ่อง-วัดผาตั้งคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรอานนท์แก้วท้วมวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรอภินพแสนเวียงวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
6พระสิริชัยสายทองชยาลงฺกาโรวัดทาสบเมยคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรสิทธิศักดิ์สีเสอวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรสายชลฟูเฟี่ยงวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรศรัญพงศ์ประพฤติวิโรจน์วัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรวุฒิชัยพงสปินวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรวีรพงษ์ขนาดขจีวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
12พระวิวัฒน์คำนึกฐานวโรวัดทาร้องเรือคณะจังหวัดลำพูน
13พระกิตตศิลป์จินะกาศอธิปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
14พระวัฒนาใจติ๊บอนาลโยวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
15พระมานิตย์กาวิละอินทวํโสวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
16พระมานพสายอุ่นอินทปญฺโญวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรภัทรดนัยจันทร์กาศวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรธีรเมธวังงิ้ววัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรธีรนัยอินถาปันวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
20พระทรัพย์วราแก้วกาศธีรปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
21พระชัชวาลขนาตขจีโชติปญฺโญวัดทาขุมเงินคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรจายมลลุงกิวิวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรจักรกฤษธรรมกาศวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน