รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๓ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดม่วยต่อ
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหลู่-ฐิรคุโณวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระธนะสิทธิ์พิทักษ์พูลสินกิตฺติโกวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระเมธาสิทธิ์พิทักษ์พูลสินฐิตาโภวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรนพกรพันธ์พิมานวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรกันต์กวีสกุลกวีทรัพย์วัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรภัทรกรอมรอนันต์โชควัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรปัญญา-วัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรสมพร-วัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรบุนมาแสงมะนีวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรสมชายสิดดาวันวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรวงสะหวันดวงดาลาวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระภิณหญ่านั่นต๊ะ-มหาปญฺโญวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระหนั่นตอปะซะ-นนฺทภาโสวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14พระออเจ่ยะ-อารยวํโสวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรจันทาศิริ-วัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระกวินสุมาลัยฐิตวโรวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรศุภชัยแข่ลีซอวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรวรเมธฐิตินันท์ฤทธิกุลวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรเควินอายุจิรพัสวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรชินกฤตเลาหมี่วัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรณัชพลแข่ลีซอวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรอภิวิชญ์มหาพงไพรวัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรประจวบ-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรอ่อง-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรจาย-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรแหลง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรแข่ง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรแสง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรคำ-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรหลู่-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31พระจ่างดีมาจารุธมฺโมวัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32พระอ่องรักไทยโอภาโสวัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33พระศิลาธรรมปวงชนวิริยธมฺโมวัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรหย่านิซ่า-วัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35พระณัฎฐชานนท์สุวรรณจันทร์วรนนฺโทวัดป่าถ้ำวัวคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36พระมานิตย์กล่าวปิยะภมรกุลปิยกุลวฑฺฒโนวัดป่าถ้ำวัวคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37พระสมพลศิลปอนันต์รตนปุตฺโตวัดป่าถ้ำวัวคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38พระสราวุธสุวรรณชาตรีเตชธโรวัดป่าถ้ำวัวคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39พระสุรศักดิ์อินทรัตน์สุธมฺโมวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40พระเอกทำดีอาจารสุโภวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรตรีทำดีวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรแสงโภคินกุลวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรอัครพลพิสิษฐ์พัฒนาการวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรจักรพล-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรบรรณรต-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรสายฟ้า-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47สามเณรเฉลิมชนม์-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48สามเณรธรรมวโร-วัดในสอยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรยุทธ-วัดในสอยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรอุดมพรหอมเที่ยงแท้วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน