รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรอำนาจแสนคำภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรอภิรามชุมพรหมวงษ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรอภิรักษ์จันภูผาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระหาญพุฒจันทร์พลญาโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสุพรรณวันวิเศษอธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรสกรรจ์บุญเต็มวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศุภชัยรัตนพิมาตรกิตฺติธารีวัดโพธิวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรวีรภัทรทำกันหาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระกีรศักดิ์คงชายดงญาณวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวินัยหอมกลิ่นวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรปิภิภัทรประภาสะโนบลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรปิติพลจันทะรังษีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรนัทธพงษ์แก้วมาลุนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธีรพลบุญมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรณัฐวุฒิโคตรศรีกุลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรณัฐพลศิริดลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี