รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรายุทธกองสุวรรณจารุธมฺโมวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสุรชัยคงศิลาสุชาโตวัดวารีศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวรรฐกัณชิตจิตต์เมตตาภรณ์กตสาโรวัดธาตุมังคลารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระพิพัฒน์ติยชิรวงศ์ปญฺญาวุฒโฑวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระศักดิ์ชัยทุมคำมีชยสกฺโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระนฤดลท้าวสนิทคุณากโรวัดธาตุสว่างโนนยางคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระเลอพงษ์นามบุรีสนฺตจิตฺโตวัดดงลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวรพัฒน์บริบูรณ์วรธมฺโมวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระเกียรติศักดิ์ปานิเสนอคฺคธมฺโมวัดดงลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวันชัยสระแก้วอาภาธโรวัดเสวตวงษ์นิวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระศรัณย์สระแก้วปุญญาคโมวัดวารีศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรนภัทรสังข์ทอง-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอดุลย์สินธุศาสร์ธมฺมวโรวัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุทธินันท์สุพรรณนนท์อตฺถกาโรวัดธาตุมังคลารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอิสระเวียงพัฒน์ธมฺมวโรวัดธาตุสว่างโนนยางคณะจังหวัดอุดรธานี