รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๖ - วัดสุวรรณุทการาม
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนัสครุฑฉ่ำกิตฺติสทฺโธวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอ่อนสาวังภูมิใหญ่จิตฺตสํวโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระพร้อมสมนุกิจสุขิโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมพงษ์สมสุขธมฺมธีโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระทรัพย์บุญนาคสนฺตจิตฺโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระเกรียงไกรเวชวิชัยกตมธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระธีราทรศุภรัตนกูลฐิตสาโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระตันเหง้าพรมมินทร์ขันติกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอะโนชาบุญใบฐานกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระขวัญมีศรีหาปัญญาฉนฺทธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระเติมศักดิ์พงษ์มาสุจิตฺโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพรพิพัฒน์เพียงเกษยโสธโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสุรเดชชัยณะทานจนฺทปญฺโญวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรอิทธิเชษฐ์ชัยแสนวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธนวัฒน์ญวนหมื่นวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรณัฐพงษ์ปัดธะมะลีวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรศรายุทธแก้วดวงตาวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรวราวุฒิแก้วดวงตาวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรสุรพัฒน์ทาเศร้าวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี