รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรชัยคมฺภีรปญฺโญโนราชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสัพสิทธิ์วันโยเตชธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเล็กสารีรูปสุภาทาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระกฤษฎาสารีโทสุภาจาโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจีรวัฒน์อุปชิตสุนฺทโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสิทธิศักดิ์ทองบุญสิทธิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระธนชาติบุญผลสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระพีระพงศ์ชุมดาวงษ์วิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวสันต์สมมาวสนฺโนวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระศักดิ์ดาหมื่นแลมหาญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระทศพลไชยคำหาญพลญาโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสำรวยคำกองปัญญาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระหนูหมั่นอ่วนวงค์ปภาโสวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระประเสริฐไชยราปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระศุภกฤตหวานทรัพย์ปคุโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระบัญญัติชาโคตรนนฺทวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระศิริชัยนามวิชาถิรจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกรกิตติสิงห์ม่วงติกฺขวีโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสุดสาครโพธิ์ศรีดาฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวริทธิ์นันท์เริ่มศรีญาณธโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสำรองสมอ่อนญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระถนิตนาส่งเสริมชยธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระวสันต์ผาวงศ์จนฺวณฺโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระดำรงฤทธิ์วรรณโชติขนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระกิตติศักดิ์ทองบุญกิตฺติวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระนันทวัฒน์บุตรแก้วกิตติคุตโตวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระวิชิตพิมพาเกิดกนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
29พระรมยกรพลพงษ์กนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรจักรพันธ์ภูเขียว-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรวีรวุฒิไตรภู้-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรน้ำพุบุญมาตุ่นวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรกิตติศักดิ์ศรีพยาตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรพิชิตด้านป้อมวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรอมรเทพหวังมุ่งกลางวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรรัฐศาสตร์หวังมุ่งกางวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี