รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๖ - วัดใหม่สงเปลือย
ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณภัทรบุญภาวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรณัฐวุฒิบุตรแสนวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรธนภัทรพ่วงพันธ์วัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรวทัญญูตุ้ยภูเขียววัดลำดวนสุริยาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระขวัญชัยจันทรเสนาจนฺทสาโรวัดมหาธาตุเทพจินดาคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระถาวรฤทธิ์มหาจนฺทสาโรวัดศรีแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสำราญเลิศชาญจนฺทสาโรวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระทรงสิทธิ์มูลทองจารุธมฺโมวัดราสีสุนทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระพิทักษ์จันทรเสนาจารุธมฺโมวัดมหาธาตุเทพจินดาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระชายแดนสุวรรณธาดาชยธมฺโมวัดลำดวนสุริยาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสมใจเอกัตตะชีวินฐิตเมโธวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระบุญจันทร์แก่นคำปญฺญาสาโรวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสอนอินสกลปภสฺสโรวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระชาตรีจันทร์สองออนปวโรวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระก้อนเหง้าพรหมมินทร์ภูริปญฺโญวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระฉลองกรุงเอกบุตรสมาจาโรวัดราสีสุนทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี