รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพงศธรจ่าบาลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระไพรัตน์เด่นดวงญาณวีโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเถิกอินเรืองศรีสุปญฺโญวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรเจนภัทรเอื้อพิทักษ์วัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอดิศรสัสดีไกรษรญาณธโรวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรสายัณต์ทาทสงค์วัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสะอาดรินทะรักษ์กนฺตสีโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรวุฒิชัยสวนสนามวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระวันชัยเหิมเมฆโสภโนวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระภานุชาภูวงษ์ยติโกวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระภักดิ์ภูมิเฉลียดฉลาดกตปุญฺโญวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรกิติศักดิ์เขตประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระบุญเลิศศิริโยธาปญฺญาสมฺปนฺโนวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระบุญลอดพลตรีธมฺมจาโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธนากรริติวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระดาวทองชารีคุณทตฺโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระณรงค์ชัยจันทะลาพุทธฺสโรวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระชลิตนามวิเศษวิจาโรวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรจิรพันธ์สมีดีวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระจิรพัฒน์ภูพานเพชรภูริวฒฺฑโณวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระจาตุรงค์เพชรเกษมกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี