รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๓๐ - วัดอาสาพัฒนาราม
ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรงสวัสดิ์พลยศจนฺทูปโมวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระทองม้วนทองขาวสุวโจวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระกุลยุทธ์ศรีกุลวงศ์ปิยธมฺโมวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระประดิษฐ์ทองคำฐิตคุโณวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสมเภาผงศรีนวนสิริปญฺโญวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระพรนิมิตรกองชนะกนฺญาณธมฺโมวัดกุดโดคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรณัฐพงษ์สิงห์คำป้องวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรศรัญธรณ์บูชาศรีวงศ์วัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรนิพัทธ์นิราราชวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรกฤตวิทย์บุตรชาดาวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรอรรถพลโคตรธรรมวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรอโณทัยสันนุมัติวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรสุรชาติเวียงชาลีวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรพิทักษ์ภณสุวรรณพรมวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธนวัฒน์บาตรเต็มดีวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรศุภกรปรีชาเกษมวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรภานุภัทรคำโสภาวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอดิศรทนิลรัมย์วัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรยุทธภูมิทำทิพย์วัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรธนายุตทศมงคลวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรจิตรชนะวงสุเพ็งวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรอดิเรกประกอบใสวัดดงคำคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระประกวดโพธิ์สักกังกตฺฌาโนวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอำนาจทองคำสิริภทฺโทวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระประหยัดหินแก้วจินฺตามโยวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระเสงี่ยมดุงศรีแก้วจนฺทปญฺโญวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสมนึกบุตรพรมสิริปุญฺโญวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระวัลลภแสนพันเมืองวฑฺฒโนวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสุดสาครคำบอนพิทักษ์ฐิตธมฺโมวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระอรรถชัยโพธิ์สาเกตุโฆสโกวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรธีรภัทรโพธิ์สาเกตุวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระอุทัยเสาระโสจนฺทสโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระศักดิ์ทวีอาษากิจกิตฺติโสภโณวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระจักรภพดุงศรีแก้วกิตฺติธโรวัดบุญมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระอุทัยศิริมาอกิญฺจโนวัดบุญมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระสุวัชชัยเบ้าทองจันทร์ขนฺติพโลวัดบุญมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระอาทิตย์เพรชณรงค์อนตฺตโรวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระบุญดีเชียงหวางอติวีโรวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระสมพานศรีมงคลจนฺทูปโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระจอมคำอุทัยคำปริปุณฺโณวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระสาธิตไกรรัตน์ขนฺติกิตฺโตวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระชนะสายแสนชยธมฺโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระคำมีคำหอมกิตฺติธมฺโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระสุขเกษมโพธิ์ศรีสมาจาโรวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระอภัยภูนาสารณ์อรุโณวัดพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระอธิพงษ์สีหินอภินนฺโทวัดพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระพิกุลสีล้อมถิรจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระมานพกาลชัยภูมิตปสีโลวัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระไมอินทิแสนอินฺทปญฺโญวัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระอุดรสอนวิชาทิพย์อุชุจาโรวัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี