รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๖๐๓๓ - โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิรวิทย์ปรีชาโรงเรียนบ้านบางปานวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี