รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสหรัฐโสรสจารุธมฺโมวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
2พระพายบริบูรณ์มังสาฐิตสาโรวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
3พระบรรลือรัชชูปญฺพโลวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
4พระไพศาลรอดตาดปนาโทวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
5พระจักรภพบุญแสงพุทฺธสโรวัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี
6พระถวิลพุ่มพันธ์วงษ์วยวุฒฺโฑวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
7พระสุทันศรีสุขวรธมฺโมวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
8พระพิชาติปรางประสิทธิ์สุนิมฺมโลวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
9พระอำนวยกสิวัฒน์เตชวโรวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
10พระวัชรินทร์มาลาเตชวโรวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
11พระธัญพิสิษฐ์วิเชียรศรีโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี