รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรภพบุญแสงพุทฺธสโรวัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี
2พระถวิลพุ่มพันธ์วงษ์วยวุฒฺโฑวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
3พระธัญพิสิษฐ์วิเชียรศรีโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
4พระบรรลือรัชชูปญฺพโลวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
5พระพายบริบูรณ์มังสาฐิตสาโรวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
6พระพิชาติปรางประสิทธิ์สุนิมฺมโลวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
7พระวัชรินทร์มาลาเตชวโรวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
8พระสหรัฐโสรสจารุธมฺโมวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
9พระสุทันศรีสุขวรธมฺโมวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
10พระอำนวยกสิวัฒน์เตชวโรวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
11พระไพศาลรอดตาดปนาโทวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี