รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอำนวยกสิวัฒน์เตชวโรวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
2พระพายบริบูรณ์มังสาฐิตสาโรวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
3พระจักรภพบุญแสงพุทฺธสโรวัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี
4พระพิชาติปรางประสิทธิ์สุนิมฺมโลวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
5พระถวิลพุ่มพันธ์วงษ์วยวุฒฺโฑวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
6พระวัชรินทร์มาลาเตชวโรวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
7พระไพศาลรอดตาดปนาโทวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
8พระบรรลือรัชชูปญฺพโลวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
9พระธัญพิสิษฐ์วิเชียรศรีโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
10พระสุทันศรีสุขวรธมฺโมวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
11พระสหรัฐโสรสจารุธมฺโมวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี