รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรภพบุญแสงพุทฺธสโรวัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี
2พระพิชาติปรางประสิทธิ์สุนิมฺมโลวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
3พระสุทันศรีสุขวรธมฺโมวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
4พระสหรัฐโสรสจารุธมฺโมวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
5พระบรรลือรัชชูปญฺพโลวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
6พระถวิลพุ่มพันธ์วงษ์วยวุฒฺโฑวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
7พระธัญพิสิษฐ์วิเชียรศรีโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
8พระพายบริบูรณ์มังสาฐิตสาโรวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
9พระไพศาลรอดตาดปนาโทวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
10พระอำนวยกสิวัฒน์เตชวโรวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
11พระวัชรินทร์มาลาเตชวโรวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี