รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวันชัยป้องคำสิงห์กนฺตวีโรวัดคีรีธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
2พระนพดลโรชัยกิตติธโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
3พระกิตติพันเชื้อเงินกิตฺติปาโลวัดสิริจันทรนิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
4พระธนวัฒน์ผดุงกลิ่นคุณากโรวัดถ้ำพรหมโลกคณะจังหวัดลพบุรี
5พระปราโมท-จิตฺตปโมทิโตวัดซับตะกั่วคณะจังหวัดลพบุรี
6พระเอกชัยตลับนาคฐานวโรวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
7พระณรงค์ศรีศิริถาวโรวัดรัมภารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระบัวลัยวงค์พรหมมาธมฺมปาโลวัดธารีรัฐการามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระธนานุกูลศรีสุขธมฺมปาโลวัดโคกคลีสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
10พระสมยงค์เที่ยงบุตรธมฺมวโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดลพบุรี
11พระศุภชัยทองกลมธีรปญฺโญวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
12พระนักรบบุปผาวัลย์ปิยธมฺโมวัดพุทธบูชานิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
13พระมนัสภูมิทรัพย์ภทฺทาจาโรวัดโพธิ์เกษตรคณะจังหวัดลพบุรี
14พระวิษณุโมะศรีสิริปุญโญวัดถ้ำเขาปรางค์คณะจังหวัดลพบุรี
15พระเอกรัตน์ประทุมวงษ์สิริวฑฺฒโกวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
16พระศักดิ์ชายวงศ์จำปาสุชาโตวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระนภาพินิจทองสุทธิจิตโตวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
18พระณรงค์สีขาวสุเมโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
19พระวินัยมหาสงครามเตชธมฺโมวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี