รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพันเชื้อเงินกิตฺติปาโลวัดสิริจันทรนิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
2พระณรงค์สีขาวสุเมโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
3พระณรงค์ศรีศิริถาวโรวัดรัมภารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระธนวัฒน์ผดุงกลิ่นคุณากโรวัดถ้ำพรหมโลกคณะจังหวัดลพบุรี
5พระธนานุกูลศรีสุขธมฺมปาโลวัดโคกคลีสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
6พระนพดลโรชัยกิตติธโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
7พระนภาพินิจทองสุทธิจิตโตวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
8พระนักรบบุปผาวัลย์ปิยธมฺโมวัดพุทธบูชานิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
9พระบัวลัยวงค์พรหมมาธมฺมปาโลวัดธารีรัฐการามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระปราโมท-จิตฺตปโมทิโตวัดซับตะกั่วคณะจังหวัดลพบุรี
11พระมนัสภูมิทรัพย์ภทฺทาจาโรวัดโพธิ์เกษตรคณะจังหวัดลพบุรี
12พระวันชัยป้องคำสิงห์กนฺตวีโรวัดคีรีธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
13พระวินัยมหาสงครามเตชธมฺโมวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระวิษณุโมะศรีสิริปุญโญวัดถ้ำเขาปรางค์คณะจังหวัดลพบุรี
15พระศักดิ์ชายวงศ์จำปาสุชาโตวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
16พระศุภชัยทองกลมธีรปญฺโญวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
17พระสมยงค์เที่ยงบุตรธมฺมวโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดลพบุรี
18พระเอกชัยตลับนาคฐานวโรวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
19พระเอกรัตน์ประทุมวงษ์สิริวฑฺฒโกวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี