รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพดลวัฒนะพานิชคุณวีโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
2พระผ่านดวงคำวันจตฺตภโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระชัยยันต์พุทธประสาทพรชยธมฺโมวัดป่าเขาระเนียมคณะจังหวัดสุโขทัย
4พระวิทยาแก้วกล้าฐิตปญฺโญวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
5พระสมศีลโสภีถิรสีโลวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
6พระพรเทพนันทวงศ์ธมฺมสาโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
7พระวินัยขันสาครปุญฺญานนฺโทวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระแสวงขบวนสุขเวสโกวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระบุญกองต้นโพธิ์สุธมฺโมวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
10พระนวลอุทาวิโชติโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก