รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสวงขบวนสุขเวสโกวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระวินัยขันสาครปุญฺญานนฺโทวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระผ่านดวงคำวันจตฺตภโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
4พระบุญกองต้นโพธิ์สุธมฺโมวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
5พระพรเทพนันทวงศ์ธมฺมสาโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
6พระชัยยันต์พุทธประสาทพรชยธมฺโมวัดป่าเขาระเนียมคณะจังหวัดสุโขทัย
7พระนพดลวัฒนะพานิชคุณวีโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
8พระนวลอุทาวิโชติโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
9พระวิทยาแก้วกล้าฐิตปญฺโญวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
10พระสมศีลโสภีถิรสีโลวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก