รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญกองต้นโพธิ์สุธมฺโมวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
2พระสมศีลโสภีถิรสีโลวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
3พระนพดลวัฒนะพานิชคุณวีโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
4พระวิทยาแก้วกล้าฐิตปญฺโญวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
5พระนวลอุทาวิโชติโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
6พระพรเทพนันทวงศ์ธมฺมสาโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
7พระผ่านดวงคำวันจตฺตภโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระแสวงขบวนสุขเวสโกวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระวินัยขันสาครปุญฺญานนฺโทวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
10พระชัยยันต์พุทธประสาทพรชยธมฺโมวัดป่าเขาระเนียมคณะจังหวัดสุโขทัย