รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๑๐๐๑ - วัดโสธรวราราม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎางค์ศิริพัฒน์พลปฺปตฺโตวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
2พระจิรายุยิ่งสมปวรายุโกวัดเกาะกระทิงคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
3พระวินัยสงครามเตชธมฺโมวัดป่าพรหมยานคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
4พระพยุงค์ไชยพุฒวรชโยวัดป่าพรหมยานคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา