รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจษฎาจันทร์เจริญสุทฺธิญาโณวัดสถาพรพัฒนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระกิมทไกรราชปญฺญาปทีโปวัดหินกองคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระเลิศคีรีพฤกษ์จารุธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระอาสากั้วศรีวีรธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
5สามเณรวิศรุตหงษ์เพชรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระโยธินยุติธรรมฐิตธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวิดลจำปาบุรีฐิตสีโลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพุทธคุณพาลีสุชาโตวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระดำรงค์ดวงดีธมฺมทินฺโนวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระบุญแทนกรวยทองกิตฺติปญฺโญวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระอภินันท์ยาโพธิ์กิตฺติโสภโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระสุภาพปราสารอรุโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระอดุลเหล่าสมบัติกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระธนทัตนรากรขนฺติโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
15พระกัญตพัฒณ์หมื่นท้าวกนฺตปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระศักรินทร์ปานทองสิรินฺธโรวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสรวิชญ์เอี่ยมสกุลปภสฺสโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระอนิกรปู่มะรัตน์ชินฺปุตฺโตวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
19พระไพโรจน์พุนโทฉิมพลีขนฺติโกวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
20พระธนาธรสอนอ้วนจิรปญฺโญวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
21พระไพรัตน์พุนโทฉิมพลีชินวํโสวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
22พระชนาธิปธรรมปราปอตฺตทีโปวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระสมุห์อัษฎาท่าหลวงสุภทฺโทวัดวิเวการามคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระสารอักษรานุเคราะห์ปญฺญาสาโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระพิษณุพงษ์ศิริเศรษฐ์เขมวโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระณัฐพลอินแพงเขมปญฺโญวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระศุภชัยวงษ์ธรรมสุจิตฺโตวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระสามารถชุ่มกมลสมตฺโถวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระวีระพลผุดผ่องกุกโนวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวัชระประเสริฐไพฑูรย์ธีรเตโชวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระนพฤทธิ์อินธิแสงรตนญาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี