รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพฤทธิ์อินธิแสงรตนญาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระวัชระประเสริฐไพฑูรย์ธีรเตโชวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระวีระพลผุดผ่องกุกโนวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระสรวิชญ์เอี่ยมสกุลปภสฺสโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระสามารถชุ่มกมลสมตฺโถวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระศุภชัยวงษ์ธรรมสุจิตฺโตวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระสมุห์อัษฎาท่าหลวงสุภทฺโทวัดวิเวการามคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพิษณุพงษ์ศิริเศรษฐ์เขมวโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระสารอักษรานุเคราะห์ปญฺญาสาโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระณัฐพลอินแพงเขมปญฺโญวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระชนาธิปธรรมปราปอตฺตทีโปวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระอดุลเหล่าสมบัติกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
13พระธนทัตนรากรขนฺติโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระกัญตพัฒณ์หมื่นท้าวกนฺตปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
15พระศักรินทร์ปานทองสิรินฺธโรวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระพุทธคุณพาลีสุชาโตวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระดำรงค์ดวงดีธมฺมทินฺโนวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระเจษฎาจันทร์เจริญสุทฺธิญาโณวัดสถาพรพัฒนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระอนิกรปู่มะรัตน์ชินฺปุตฺโตวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
20พระไพโรจน์พุนโทฉิมพลีขนฺติโกวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
21พระธนาธรสอนอ้วนจิรปญฺโญวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
22พระไพรัตน์พุนโทฉิมพลีชินวํโสวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระวิดลจำปาบุรีฐิตสีโลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระโยธินยุติธรรมฐิตธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
25สามเณรวิศรุตหงษ์เพชรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระอาสากั้วศรีวีรธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระเลิศคีรีพฤกษ์จารุธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระกิมทไกรราชปญฺญาปทีโปวัดหินกองคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระสุภาพปราสารอรุโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระอภินันท์ยาโพธิ์กิตฺติโสภโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระบุญแทนกรวยทองกิตฺติปญฺโญวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี