รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาคามตะสีลา-วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรไพรัตน์--วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรใจ--วัดสุทธิกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรอนวัชบุญช่วย-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระสุนทรอั้งลี่กตปุญฺโญวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระกมลสวัสดิ์พนาไพรกมโลวัดถ้ำสิริธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระสหรัฐไชยบุตรชินวโรวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระเชิดศักดิ์ทุมศรีลาทีฆายุโกวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระนิรันดร์ทับมณีธมฺมรโตวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระบุญทองเมืองปญฺญาปทีโปวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระสมปองบุญมายุตโตวัดป่ากุลสุวรรณ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระลักษณ์อารยะสกุลวชิรวํโสวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระเตอะโพ่เรียวเมืองมนต์อุปกาโรวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระสมคิดฮะบุญมีเตชวโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี